یاد یار مهربان
ساعت ٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱ امرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

این بار نیز نوشته ام رابه یاد یار مهربانی می آرایم

تا بوی جوی مولیان دوباره همه عاشقان ومشتاقان را سرمست کند

.......................

برای تو مینویسم که هر وقت نسیم حضورت فضایم را پر میکند

پر میگیرم به سوی تنفس بودن وتنهایی اوجخیال باطل 

برای تو یار دیر آشنا که دیر دیر میبینمت ولی هر بار دیدنت بعد از مدت های غربت پیام شادی محبت وصداقت برایم هدیه می کند 

حس زیبایی است که در خلوت خود بعد از مدت ها یافتم حسی که با صدای قدم های مشتاقانه ی تو بیدار شد صدایی که اول از همه به استقبالم میاید ومرا شگفت زده می کند

برای تو می نویسم که همواره از سالیان قبل نگاه های متین محکم پاک خالص ومورد اعتمادت را می شناختم ومی پسندیدم شاید کسی به اندازه ی من قدر این نگاه های امن گرم ودوستانه وکاملا پاک دوستی رانداندو ان را بها نداند

تو قابل اعتماد تر از آنی که بدانی واگر بدانی که چقدر به تو می بالم

تو رنگ تازه ای به نگاه های دوستی بخشیدی  ممنونم از تو  وتمام انسان های مهربان و دوست داشتنی

..........................

ارزش ما انسانها به اندازه ی نیازی است که به هم داریم  ودرک ارزش انسانی امان /

انسان ها برای آن که هستند  زندگی نمی کنند بلکه برای آن زندگی میکنند که هستند /

و ما خلا هایمان را با دوستان پر میکنیم هر خلایی با صدایی دلنشین ظرف خالی وجودمان را

 پر می کند 

 


 
برای مادر
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ٢٥ تیر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد

                           احسان ترا شمار نتوانم کرد

گر بر تن من زبان شود هر مويی

                          يک شکر تو از هزار نتوانم کرد


 
عزيز جانم (۲) باران دلبندم
ساعت ۱٠:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱٦ تیر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

نميدانم چرا اين روز ها فکرم به غير تو به جايی نميرود

ديدن چهره ی زيبا وصبورت  سوالات بيشمار تو و مبهمت!

و من و در ماندگی ومبهوتی

اما هميشه راهی وجوابی هست

شايد کوچکی ما در ديدن اين همه عظمت او ست که ..............

اما هميشه برای خود را سپردن به او صداقت وپاکی بهايی هست

کاش اينقدر کوچک وناتوان نبوديم

کاش کسی به خاطر تمنای نگاه ها مجازات نميشد

کاش جاده ی مهربانی اينقدر خطرناک نميشد

کاش حرف های نزديک بوی ترس نميداد

کاش سوالات زيادمان خطر شرع وعرف نداشت

کاش بازی عشق ترسناک نبود وراندن در جاده ی هموار زندگی

چرا سخت ترين امتحانات برای بهترين بنده ها 

چرا اين همه سوال وترس در آغوش امن رفتن و.............؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پس از همه ی اينها /از خودت /به خودت پناه ميآورم /که تمام پاسخ ها را تو جوابی /

وعزيز جانم را فقط به تو ميسپارم وبزرگی تو را در برابر قبول خواسته هايم شاکرم

ياور ما باش که بی داوريم                  گر تو برانی به که روی آوريم         


 
مهربانی
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ٩ تیر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

مهربانی جاده ايست

که هر چه پيش ترميروند خطرناک تر ميگردد

نميتوان بازگشت.....

اما لحظه ای درنگ بايدکرد

وشايد چند گامی بر بيراه رفت

مدتی است بر جاده ی هموار ميرانيم....

حرف های نزديک دارند فرا ميرسند

خطرناک است                            (شريعتی)


 
آرزوی لبريز شدن از تو
ساعت ۳:٤٧ ‎ب.ظ روز ٤ تیر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

شب فرو می افتد

     ومن تازه ميشوم

        از اشتياق بارش شبنم

           نيلوفرانه به آسمان دهان باز می کنم

                    ای آفريننده ی شبنم وابر

                            آيا تشنگی مرا پايان ميدهی؟

                                              تقدير چيست ؟

                                                  ميخواهم از تو سرشار باشم

                                                                                  (سلمان هراتی)