برای تو حس خوبم
ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱٩ امرداد ۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

یادم میاد اون روزی را که تو کلاس مبحث عرفان بود و سخنان خواجه عبدالله به این عبارت رسیدم

یکی ۴٠ سال آموخت چراغی نیفروخت/دیگری سخنی گفت و دل خلقی بسوخت

بنا به تاثیر سخن و یاد حس های خوب و اثر کلام به روح و روان افتادم

یاد خیلی حرف ها و کسان خالی شد

یاد بوی جوی مولیان و تاثیر شعر و کلام رودکی افتادم یک مرتبه دلم برای اونایی که قسمتی از وجودمند تنگ شد اونایی که رد پاشون و عطر گذرشون لرزش قلبم میشه

اونایی که یادشون برام شیرینی دیدنشونو  تداعی میکنه

یاد تو که بهانه ی وعلت نوشتنم شدی

یاد امیر سامانی که هیچ چیز نتونست اورا از سفر دراز مدتش روانه ی منزل کنه جز تاثیر شیرینی کلام رودکی

که به قدری هوای جوی مولیان قلبش را منقلب نمودکه پای برهنه به سوی بخارا راه افتاد و یاد بخارا و عشق دلبستگی ها و وطنش بند بند دلشو باز کرد تا دیدار آشنا هر چه زودتر میسر شود و چاره اندیشی بزرگان و سپاهیان برای رهایی از سفر دراز مدت و خسته کننده ی  هرات ار طریق گفتار نغز رودکی بر امیر سامانی تحقق یافت 

اشعاری چنین:

بوی جوی مولیان آید همی                     یاد یار مهربان آید همی

ریگ آموی و درشتی راه او                   زیر پایم پرنیان آید همی

آب جیحون از نشاط روی دوست          خنگ ما را تا میان  آید همی

ای بخارا شاد باش و شاد زی                میر زی تو شادمان آید همی

میر ماه است و بخارا آسمان               ماه  سوی آسمان آید همی

میر سرو است و بخارا بوستان            سرو سوی بوستان آید همی

...

و من چقدر ترنم مولیان تو رو دوست دارم

                                      بدون نفس تو توان پریدنم نیست

غروب های دلتنگی تو خیال شیرین منی

                                  نفس های تنهاییمو با یاد تو پر میکنم

شما وقتی دلتنگ میشی وقتی میخوای تنها باشی تا راحت تر بدون نگاه دیگران در

هاله ‌ی خاطراتت ببینیش و قتی نفس کم میاری برای شمردن لحظه ی دیدار چطوری لبریز احساس میشی.......................؟

چطور پیداش می کنی..............؟

و چطور تاب لحظات بی تاب میشی  ......................؟