در روزگار آمدنت
ساعت ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳ مهر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

 

این روزها که می گذرد

احساس می کنم که کسی در باد

                      فریاد میزند

                            احساس می کنم

                                از عمق جاده های مه آلود

                                 یک آشنای دور صدا می زند

آهنگ آشنای صدای او

مثل عبور نور مثل صدای آمدن روز است

                                       آن روز تنها

                                               پرچینی از خیال

                                                  در دوردست حاشیه ی باغ می کشند

                                                             که می توان به سادگی از روی آن پرید

    روزی که آسمان

                   در حسرت ستاره نباشد

                              روزی که آرزوی چنین روزی

                                               محتاج استعاره نباشد      

ای روزهای خوب که در راهید !

                                                   ای جاده های گم شده در مه !

                                                                   ای روزهای سخت ادامه !

                                                                              از پشت لحظه ها به در آیید !

    ای روز آفتابی

                        ای روز آمدن

                                       ای مثل روز آمدن روشن

                                                                 این روزها که می گذرد هر روز

                                                                                      در انتظار آمدنت هستم

      اما

                                        با من بگو که آیا من نیز

                                       در روزگار آمدنت هستم؟!

 

                                                                                    (آینه های ناگهان قیصر)