بسودن آرزو
ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ٢٠ خرداد ۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

 از بی مهری

        نادیدن ها

              تحمل تبخترها

                    تحمل ناخوبان

                           فراموشی 

                                  گم کردن ها و ...

                                         احساس اندکی دارم

                 آن چه به تمامی آن را حس می کنم و وجودم را دربر گرفته

                  عشق است که بهانه ی آفرینش شد و آرزوی نهان آدمی

  از جدال روزمره،آزردگی عصبی،خستگی های دائمی،به زمین افتادن هاومرارت ها

                                       احساس کم رنگی  دارم

    آن چه به زندگانی ام حیات می بخشد و احساسم را تا اوج بودن می کشاند

                                       آرزوی کنار هم بودن است

                                ترنم آهنگ زندگی با ضربان قلب تو

                                         دیدن کمال و رهایی تو

                                           بسودن آرزوی آرزو