امواج اشتیاق تو
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ٤ مهر ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:
در آغاز خزان
رو به دریا بر پاره سنگی
جهت وزیدن تو
چشم به راه تو نشستم
 

آسمان شب آرام
امواج اشواق خروشان
به سوی ساحل سنگی ام آمدند
و در آغوش سنگ های منتظر
گم شدند و رام!

باز از دل دریا، موج خواستنت
بالید
و به شتاب خود را
به ساحل سنگی دلتنگی ام زد
و آرام درمن
خوابید

و باز تو
اشتیاق دل!
در من تکرار می شوی

تکرار بی تابی حسرت های شیرین دل
تمامی ندارد!

شیرین صادقی. یک مهر 95