سرآغاز کلام
ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

بوی جوی مولیان آید همی            یاد یار مهربان آید همی

 

ریگ آموی و درشتی راه او           زیر پایم پرنیان آید همی 

 

آب جیحون از نشاط روی دوست     خنگ ما را تا میان آید همی

 

ای بخارا شاد باش و دیر زی          میر زی تو شادمان آید همی