مهربانی
ساعت ۱:٥٠ ‎ب.ظ روز ٩ تیر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

مهربانی جاده ايست

که هر چه پيش ترميروند خطرناک تر ميگردد

نميتوان بازگشت.....

اما لحظه ای درنگ بايدکرد

وشايد چند گامی بر بيراه رفت

مدتی است بر جاده ی هموار ميرانيم....

حرف های نزديک دارند فرا ميرسند

خطرناک است                            (شريعتی)