برای مادر
ساعت ٢:٤٢ ‎ب.ظ روز ٢٥ تیر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد

                           احسان ترا شمار نتوانم کرد

گر بر تن من زبان شود هر مويی

                          يک شکر تو از هزار نتوانم کرد