باران وبهار
ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز ٧ امرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

هیچ بارانی نمیبارد ؛مگر صفا دهد

هیچ گلی جوانه نمیزند مگر هدیه شود

هیچ خاطره ای زنده نمیماند مگر شیرین باشد

هیچ لبخندی نیست مگر شادی بیاورد

وهیچ بهاری نمی آید مگر سال دیگری در پیش باشد

پس بگذار باران شوق بر زندگی ات ببارد تا روحت را صفا دهد

گل های عشق در دلت جوانه زنند  تا آن ها را به دیگران هدیه کنی

خاطراتت قشنگ باشند تا همواره به یادشان بیاوری

لبخند بر لبانت نقش بندد تا شادی را بیفشانی

وبهار بیاید تا بدانی باز هم فرصت بودن هست .......................

.................................................................................................................................