ياد ياران يار را ميمون بود
ساعت ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ روز ٢ آذر ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:
بعد از يك فصل جدايي دوباره براي
ديدن روي ماه مجازي شما
صداي دلنشين نشنيده ي شما
گرماي دستان نگرفته شما
با يك دنيا دلتنگي برگشتم
آمدم تا دوباره
بشنوم ترنم محبت شما را
و با طراوت شوم زير باران دوستي شما
آنچه اين مدت فراموش نشد
خاطره ي شما
پيام هاي سبز بودن
وعشق همراه شما بودن براي داشتن حس برتر و رسيدن به....................
....