برای دوست
ساعت ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ٢٦ اسفند ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

دلم خانه ی مهر یار است و بس

                                          از آن مینگنجد در آن کین کس