راز علاقه ی پنهان من و سایه ی عشق تو
ساعت ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ روز ۸ خرداد ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

ساده بگویم    

نگاه زاده ی علاقه است

اگر دو چشم روشن عشق به تو نگاه کرد دیگر تو از آن خود نیستی

زمان می گذرد ...زمانه هم ...

کودک هستی...   جوان می شوی و جوانی  نمی کنی

رد می شوی به میان سالی و کهن سالی میرسی ...می مانی

همیشه در پی گم شده ای هستی که با تو هست و نیست !

باز آن دو چشم روشن عشق را در غبار بی امان زمان جست و جو می کنی

او دیگر تکه ای از تو شده ...سایه ای از خودش بر دل تو

گوشه گوشه ی این دل خراب

سرشار از عطر نگاه توست عزیز