مهم اینه...همیشه هستی
ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱٥ خرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

مهم نیست نمی خوای برای پرکشیدنم آسمان باشی

    مهم اینه بال و پر پروازمی

       مهم نیست بخوای دور باشی

           مهم اینه سلول های وجودمی

              مهم نیست می خوای بزرگم کنی

                 مهم اینه همیشه برات کودکم

                    مهم نیست نگاهم نکنی

                         مهم اینه که دردیدگانمی

مهم نیست بخوای خطا نکنی

   مهم اینه از دریچه خطا بود که ره را دیدی

       مهم نیست باد صبا را بی خبر می ذاری

          مهم اینه قاصدک ها را با بادصبا برات فرستادم 

                مهم نیست می خوای رها باشی

                    مهم اینه همیشه در بند رهایی منی

                        مهم نیست نوشتن برات خیلی سخته

                             مهم اینه  روح همه ی نوشته های منی 

                                  مهم نیست  پرستو  در  بهار   نباشی

                                       مهم اینه بهار را تا اومدنت نگه می دارم

 مهم نیست بخوای نباشی                          مهم اینه همیشه هستی!