برای تو که دوستت دارم
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳ خرداد ۱۳۸٥  کلمات کلیدی:

ا ز من خواستی برایت بنویسم

از کجا آغاز کنم؟ در بی آغازترین نقطه شروعم!!

از کدام واژه یاری طلبم؟ عزیزم  من در وسعت بی واژه ام!!

من در انتهای بی خط کلام ایستاده ام

کاغذی دارم از جنس بهار

نفسی گرم تر از لذت عشق

روح من کم سال است

واژه ام بی نام است

عاشق بارانم و در این تر شدن پی در پی، طراوت را از تو گرفتم ، وگذاشتم احساسم هوایی بخورد ،و او  ترا همبازی خود نمود  وچه سرشار از این انتخاب!!!!

تمام وزن طراوت را از دوستی تو ،پاکی وروشنی درونت گرفتم

من چه سبزم امروز/ و چه اندازه تنم هشیار است /نکند اندوهی  سر رسد از پس کوه/زندگی خالی نیست/

مهربانی هست ،سیب هست ،ایمان هست /آری/ تا شقایق هست زندگی باید کرد

افکار مجرای عواطفند وحیات افکار به دست قانون عشق  عشق از روح سرچشمه می گیرد وتنها راه  جذب عشق  بخشیدن عشق است،آنان که بیشتر میبخشند بیشتر می گیرند

با تو هستم ای تصور تازه ی عشق  تویی که توانستی عظمت  خواستن را از دریچه ی دلبستگی و مهر ببینی ،احساساتت را لمس کردی  و توانستی حس  انسان بودن را تجربه کنی و هم بازی احساس تازه ی تو این  غریبه ی آشنا که منم   دستت را می گیرد تا ترا ببرد به دنیای  دیگری تا ببینی رقص احساتت را ،تا توانایی ترا در دگر شدنت ببیند،آیا خواهم توانست ؟ یا ترا رهامی  کنم که خودت بیابی وبچشی؟

گاهی از این که همبازی احساساتم شدی ،تعجب میکنم!!...ولی از بودنت خوشحالم چون حس خوبی به من میدهی .و    تنها منم که در تو آن نادیده را دوست می دارداز خدا میخواهم تو وتمام موجودات دوست داشتنی را که شوق بودن را تشویق میکنید سبز نگه دارد .امیدوارم در رشد کمالات ولمس آرزوهایت هیچ غیر ممکنی نباشد وبتوانی از نردبان عشق پا بر پله ی ایمان بنهی  ودر  اوج بودن خود را ببینی و شکوه  عشق را تماشا کنی

من در این راه دستان گرمی برای  تو خواهم بود ودریچه ای کوچک تا بتوانی راهی ببینی و انتخابت را مسلم کنی  مبادا در این مسیر دلبسته وسایط  شوی فقط برو برو تا شکوه شکفتن وهر چه بیشتر  زیبا شدن

از خدای خود میخواهم همواره وجود نازنینت  را از نداشتن فکرو لذت خواستن مصون بدارد تاهمیشه لذت بودن ،زیبایی طراوت،کشش خواستن،دلیری  تغییر ممکن ها ،آرامش پذیرفتن غیرممکن ها،فهم درک متوقع نبودن از دیگران  از آن تو باشد

مهربانم،...بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که  از حادثه عشق تر است