هستی من

هر کجا هستم باشم

آسمان مال من است.پنجره فکرهوا عشق زمين مال من است

چه اهميت دارد گاه اگر ميرويند قارچهای غربت

 

                                                                          سهراب

/ 0 نظر / 20 بازدید